Hintergrund

Det internasjonale skattekisteprosjektet

Å lete etter skatter og å finne skatter, er alltid spennende for barn. Hvis en skattekiste blir funnet, gjelder det å innrette seg en liten forskercamp. Kistene blir åpnet på stedet der du er eller på interaktivt på datamaskinen. En mengde oppgaver og interessante objekter venter nå på å bli oppdaget og utforsket av en suksessfull skattejeger.

De ungeforskerne prøver ut og eksperimenterer med å forstå sammenhengene i spillet. Arbeidet med skattene fremmer teamwork og kreativitet hos barna. Alle som deltar kan bidra med noe. For eksempel løse en gåte, få et apparat til å fungere og å bruke det eller å spille et tradisjonelt spill. Deltakerne blir med det inspirert til selv å oppdage sammenhenger.

Et eksempel:

I en skattekiste befinner det seg en liste med 326 unike samiske betegnelser som hver og en beskriver en variasjon eller tilstand av snø. Tretti av de er oversatt til tysk og ligger også i kisten. Deltakerne skal så gjette seg til hvor samene lever, hvordan de lever, hvordan klimaet der kan være, og med det finne ut hvorfor det kan være bra at de har så mange forskjellige ord for snø.

Skritt nummer to går ut på at deltakerne skal finne den riktige informasjonen om livet til samene og å finne hjemstedet til samene på et kart. Deretter kan de kontrollere om deres gjetninger var riktig. Den neste oppgaven går ut på å finne alle tyske ord for snø som de kjenner. Deretter tenke på om det finnes noe annet som er så viktig for oss i Tyskland, slik at vi har så mange begreper for det.

Til slutt kan deltakerne lage sine egne snøbriller, lære å kaste lasso på samisk vis og spille snøkrystallmemory.

Mål: Skoleklassene/barn- og ungdomsgruppene skal bli mer oppmerksom/motivert til å

  • interessere seg for det omfangsrike som finnes i naturen
  • få se og oppleve nye synsvinkler for seg selv når det kommer til natur
  • bli kjent med kulturer og livssyn hos andre folkeslag
  • å beskjefte seg med kulturer som med det første blikket kan virke primitiv, men som mens arbeidet pågår viser hvor genial, bærekraftige og varige mange av disse folkeslagene er.

I Tyskland blir Skattekisteprosjektet allerede praktisert av JANUN e.V. Noen av elementene kan prøves ut på hjemmesiden til prosjektet. Litt etter litt blir spillene og tekstene oversatt. Prosjektet ble til innenfor rammen av en internasjonal workcamp med unge mennesker fra Kalaallit Nunaat/Grønland, Sapmi (Sverige og Norge), Danmark og Tyskland. Det ble fremmet av EU-programmet „Aktiv ungdom“/“Youth in action“