Hintergrund

Det internationale skattekistepojekt

At lede efter og finde skatte er altid spændende for børn. Når en skattekiste er fundet, skal der indrettes en lille forskerlejr. På stedet eller ved computeren åbnes kisten. Et rigt udvalg af opgaver og interessante objekter venter nu på, at blive afprøvet og udforsket af de succesfulde skattejægere.

De unge forskere prøver, eksperimenter og sammenhænge går op for dem. Arbejdet med skattene kræver teamwork og kreativitet. Alle de medvirkende kan bidrage med noget, til at løse en gåde, anvende et redskab succesfuldt eller lege en traditionel leg.

Et eksempel:

I skattekisten er der én liste med alle 326 forskellige samiske betegnelser, der beskriver sne i dets forskellige variationer og tilstande. 30 af dem ligger også som danske oversættelser i kisten. Deltagerne kommer med formodninger omkring, hvor samerne lever, hvordan klimaet der mon er og hvad det kunne gøre godt for, at have så mange forskellige ord for sne.
I et andet skridt får deltagerne informationer om samernes liv og et landkort, hvor de kan se samernes hjemsted. Nu kan de med disse informationer tjekke, hvor vidt deres formodninger holdt stik.

Den næste opgave er, at samle forskellige danske ord for sne, de kender og overveje, om der findes noget andet her i Danmark, der er så vigtigt for os, at vi har så mange forskellige begreber for det. Afsluttende kan deltagerne selv lave en snebrille, kaste med lasso ligesom samerne og spille et ”snekrystalshuskespil”.

Mål: Skoleklasserne, børne- og ungdomsgrupperne skal sensibiliseres/motiveres

  • Interessere sig for den natur der omgiver dem.
  • Se og opleve natur fra en for dem ny vinkel.
  • Lære andre folkefærds kultur og livssyn at kende.
  • Beskæftige sig med kulturer, der ved første øjekast virker primitive, men gennem beskæftigelsen med dem opdage hvor geniale og vedvarende nogle af disse folks egenskaber er.

I Tyskland praktiseres skattekisteprojektet allerede af JANUN e.V. Nogle elementer kan også prøves på denne www.schatzkisten-hannover.de  hjemmeside. Efterhånden bliver legene og teksterne oversat.

Projektet er opstået i rammerne af en international workcamp, med unge fra Kalallit/Grønland, Sapmi (Sverige og Norge), Danmark og Tyskland. Projektet blev støttet af Eu-programmet ”Youth in Action”.